Facebook.com
Internetový obchod NEJCENY.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Více o cookiesRozumím

Sprej , Kapalina, Pasta

do 5 dnů
722 Kč s DPH
597 Kč bez DPH
-
+
Náš kód:42186
Výrobce: Kontakt Chemie
Záruční doba: 2 roky

Podrobný popis
Sprej , Kapalina, Pasta

Obsahuje solvent naftu (60-100%) CAS 92062-15-2
- je určen k ochraně kontaktů pokrytých zlatem, stříbrem, rhodiem nebo palladiem
- vytváří trvalou ochranu proti korozi

Návod k použití:
Před použitím přístroj odpojte z elektrické sítě. Čištěné plochy přímo postříkejte, na těžce přístupná místa použijte trubičku. Po aplikaci čekejte než se látka odpaří.

Bezpečnost práce:
Hořlavina. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 50oC. Nepoužívejte v blízkosti ohně a žhnoucích těles. Při použití nekuřte. Po vypotřebování neodhazujte do ohně ani násilně neotvírejte.. Aerosol nevdechujte. Bez dostatečného větrání může dojít ke vzniku výbušných par. V případě zdravotních potíží (bolesti hlavy, nevolnost, zvracení) vyhledejte lékařské ošetření.

Specifická rizikovost:
R11 - vysoce hořlavý
R45 - může vyvolat rakovinu
R51/53 - toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R65 - zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
Pokyny pro bezpečné nakládání:
S2 - uchovávejte mimo dosah dětí
S16 - uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
S23 - nevdechujte plyny/páry/aerosoly
S45 - v případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (ukažte toto označení)
S51 - používejte v dobře větraných prostorách
S53 - zamezte expozici-před použitím si obstarejte speciální instrukce

Diskuze
Sprej , Kapalina, Pasta

Alternativní produkty

Spinner Výpis se aktualizuje...