Nakupujte s nízkou cenou poštovného!

SPREJ ČISTÍCÍ KONTAKTY- 400ml

Dnes si prohlíží 9 zákazníků
do 5 dnů
366 Kč s DPH
303 Kč bez DPH
-
+
Náš kód:42189
Výrobce: PRF
Záruční doba: 2 roky

Podrobný popis
SPREJ ČISTÍCÍ KONTAKTY- 400ml

Sprej pro hrubé čištění kontaktů všeho druhu, počítače, telefony, televize, kancelářské a další přístroje.
Rozpouští zoxidované vrstvy, sulfidy, špínu, mastnotu, olej a rez. Obnovuje zpět nízký přechodový odpor a zaručuje tak malý úbytek napětí.

Obsahuje:
uhlovodík. rozpouštědla CAS 64742-49-0 (50 - 70%),
propan CAS 68476-49-3 (10 - 20%),
butan CAS 68476-40-4 (10-20%)
2-propanol (IPA) CAS 67-63-0 (5-15%)

Návod k použití:
Před použitím přístroj odpojte z elektrické sítě. Čištěné plochy přímo postříkejte, na těžce dostupná místa použijte trubičku. Přístroj zapojte až po vypaření látky.

Bezpečnost práce:
Extrémně hořlavá látka. Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 oC. Nepoužívejte v blízkosti ohně a žhnoucích těles. Při použití nekuřte. Po vypotřebování neodhazujte do ohně ani násilně neotvírejte.

Specifická rizikovost:
R12 Extrémně hořlavý F+
Pokyny pro bezpečné nakládání:
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
S23 Nevdechujte plyny, páry, dýmy, aerosoly
S45 V případě úrazu, silné nevolnosti, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte toto označení
S51 Používejte v dobře větraných prostorách
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Diskuze
SPREJ ČISTÍCÍ KONTAKTY- 400ml

Spinner Výpis se aktualizuje...