Internetový obchod NEJCENY.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.Více o cookiesRozumím

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Vaše osobní údaje zpracovává společnost Jařab s.r.o., IČ: 10987185 (dále jen „Správce), zejména za účelem vyřízení Vaší objednávky, plnění zákonných povinností, nabízení produktů a služeb a ochranu právních nároků. Právním základem zpracování osobních údajů může být udělení souhlasu a nebo jiný právní základ, jako je například oprávněný zájem nebo plnění právních povinností. Bližší informace o zpracování osobních údajů, o tom, komu mohou být dále předávány a o Vašich právech naleznete v tomto dokumentu.


1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Jařab s.r.o., se sídlem Hlučínská 47/158, 747 21 Kravaře, identifikační číslo: 10987185, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 86310 (dále jen „Správce“).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Hlučínská 47/158, 747 21 Kravaře, adresa elektronické pošty info@j-m.cz, telefon 553 673 233.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi (vlastníkem osobních údajů) a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy

2.1.2. splnění právních povinností, které se na Správce vztahují a to konkrétně zejména splnění povinností uložených obecně závaznými právními předpisy, například zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů, či zákonem o účetnictví.

2.1.3. účely oprávněných zájmů Správce

2.2. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů může být dále projevený souhlas, který jste dobrovolně poskytli Správci.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajů je nezbytné při plnění smlouvy v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí o koupi zboží (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR) a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti Správce (dle čl. 6 odst. 1 písm. c) a b) Nařízení GDPR).

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s dopravou a platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet Správce), případné osobní údaje v Poznámce k objednávce. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, to je 10 let.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby, podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat, zejména společnosti dle aktuálního seznamu níže:

Vámi vybraný přepravce:

 • Česká pošta, s.p., DIČ: CZ47114983
 • GEIS CZ s.r.o., DIČ: CZ44567359
 • Zásilkovna s.r.o., DIČ: CZ28408306
 • případně jiný přepravce, dle aktuální nabídky

Společnosti, podílející se na realizaci vybrané platby:

 • Komerční banka, a.s., DIČ: CZ45317054
 • Raiffeisenbank a.s., DIČ: CZ49240901
 • Česká spořitelna, a.s., DIČ: CZ699001261
 • ThePay.cz, s.r.o., DIČ: CZ28135261

Hosting a další technické služby:

 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., DIČ: CZ02762943
 • Smartsupp.com, s.r.o., DIČ: CZ03668681

V případě záruční reklamace:

 • autorizovaná servisní střediska, případně externí právní zastoupení

V případě plnění povinností Správce, vyplývající z obecně závazných právních předpisů

 • orgány finanční správy či jiné příslušné úřady

Všichni zpracovatelé osobních údajů, uvedení v tomto dokumentu, mohou nakládat s osobními údaji pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Seznam zpracovatelů je aktuální k datu sepsání dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů.

3.2. Plnění právních povinností Správce

S osobními údaji může být dále nakládáno při plnění právních povinností Správce, vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Právním základem zpracování osobních údajů je splnění právních povinností (dle čl. 6 odst. 1 c Nařízení GDPR). Dalšími příjemci mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady.

3.2.1. Správce si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

3.3. Osobní údaje jsou dále zpracovávány pro konkrétní marketingové účely:

3.3.1. Registrace zákaznického účtu

Správce zpracovává pro účely registrace následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa a historie objednávek. Právním základem zpracování osobních údajů je udělení souhlasu (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je registrace zákaznického účtu v e-shopu.

Dalšími příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., DIČ: CZ02762943
 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu, maximálně však 5 let od posledního přihlášení. Zákaznický účet lze kdykoli na vyžádání zrušit.

3.3.2. Zasílání obchodních sdělení

Správce zpracovává pro účely zasílání obchodních sdělení tyto osobní údaje: e-mailová adresa, IP adresa, případně jméno, příjmení a historie objednávek. Účelem zpracování je zasílání obchodních sdělení např. o novinkách a cenově zvýhodněných produktech. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR a dále článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Správce je tak oprávněn zasílat obchodní sdělení uživatelům, kteří poskytli souhlas s odběrem newsletteru a dále nakupujícím na základě oprávněného zájmu, za účelem přímého marketingu. Zpracováváním historie objednávek a nákupního chování dokáže Správce přizpůsobit nabídku dle preferencí a potřeb uživatele. 

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., DIČ: CZ02762943
 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány maximálně 3 roky od posledního nákupu. Odhlášení odběru obchodních sdělení lze provést kliknutím na odkaz v patičce libovolného obchodního sdělení Správce nebo vznést námitku odesláním písemné žádosti na adresu společnosti nebo na emailovou adresu news@nej-ceny.cz 

3.3.3. Nezávislé hodnocení nákupu

Správce zpracovává pro účely nezávislých hodnocení nákupu tyto osobní údaje: e-mailová adresa, údaje o zakoupeném zboží. Spokojenost s nákupem zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků zasílaných pokaždé, když v eshopu Správce nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. jejich zasílání neodmítnete. Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Společnosti, realizující nezávislá hodnocení nákupu (další příjemci osobních údajů):

 • Google Ireland Limited, IE6388047V 
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685 

Předané osobní údaje budou využívány jen po dobu nezbytnou k tomuto použití, uchovávány nejdéle 3 roky. Kliknutím na odhlašovací odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti odmítnete další zasílání dotazníků.

3.3.4. Služba Hlídací pes

Správce zpracovává za účelem poskytnutí služby Hlídací pes následující osobní údaje potenciálního zákazníka: e-mailová adresa a sledované zboží. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR). Zpracování osobních údajů Správcem je nezbytné k poskytnutí služby Hlídací pes, tj informování potenciálního zákazníka o dostupnosti nebo poklesu ceny jím určeného zboží.

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou zpracovávány během období využívání služby Hlídací pes ze strany potenciálního zákazníka, nejdéle však 6 měsíců.

3.3.5. Poskytování komunikační podpory zákazníkům

Správce zpracovává pro účely poskytování zákaznické podpory (například formou chatu, mailovou komunikací nebo telefonickým hovorem) následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, adresa, historie objednávek. Právním základem je ​oprávněný zájem (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR) a také plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) Nařízení GDPR).

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 •  Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou zpracovávány během využívání telefonické a e-mailové podpory, ukládány nejdéle 1 rok od poslední komunikace.

3.3.6. Soutěže na Facebooku

Správce zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítězství i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, případně fotografii s výhrou. Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů Správcem je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Dalším příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením, adresou je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

3.3.7. Poskytování komunikační podpory přes Facebook

V případě, že se subjekt údajů rozhodne požádat o poskytnutí komunikační podpory přes Facebook, Správce bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osoby a údaje, které jí subjekt údajů sám během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je je plnění smlouvy (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání Správcem je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako správce, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

3.3.8. Personalizace

Správce sbírá další informace o rozsahu a způsobu užívání webových stránek jednotlivých uživatelů pro statistické, marketingové účely a plnohodnotnou funkčnost webu. Monitoruje chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je bylo možné oslovit s nabídkou, ušitou právě jim na míru. Analýza je založena pouze na anonymních cookies, bez kombinace s dalšími síťovými identifikátory, které by umožnily jednoznačnou identifikaci zákazníka a tudíž nevyžaduje získání souhlasu v souladu s Nařízením GDPR. Využití souboru cookies lze zakázat v prohlížečích. Více informací o ukládání cookies

3.3.9. Zobrazování push notifikací

Na našich webových stránkách používáme pro prezentaci krátkých informačních zpráv push notifikace, které se zobrazují na ploše počítače či obrazovce mobilního telefonu. Pro rozesílání push notifikací se využívá služba OneSignal, která k tomu využivá data uživatelů, jako jsou: soboury cookie, značky pixelů, identifikátory mobilních zařízení a SDK. OneSignal může tyto údaje, shromážděné technickým postupem, předat třetím osobám. Push oznámení jsou uživateli zasílány pouze tehdy, pokud k tomu dal aktivní souhlas (kliknutím na tlačítko „povolit“). Příjem zpráv lze kdykoli zrušit v nastavení prohlížeče. Detailní informace o OneSignal a ochraně osobních údajů naleznete na https://onesignal.com/privacy_policy.

Společnost, realizující zasílání push notifikací:

 • OneSignal, Inc., California, USA

Získané údaje budou využívány jen po dobu nezbytnou k tomuto použití, nejdéle do doby zrušení odběru push zpráv. To lze udělat kdykoli - změnou nastavení povolených oznámení v prohlížeči.

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

4.1. Za podmínek stanovených v Nařízení GDPR máte právo

 • požadovat od Správce přístup ke svým Osobním údajům;
 • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 • na omezení zpracování svých Osobních údajů;
 • Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

4.2. Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty - oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@j-m.cz nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce.

4.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


Aktualizováno 20.09.2021.

Spinner Výpis se aktualizuje...