Kariéra

Aktualizace 16.10.2023


Nemáme nyní volné pracovní místa


Pro umožnění výběrového řízení na jakoukoli pracovní pozici bude společnost Jařab s.r.o., se sídlem podnikání i provozovnou na adrese Kostelní 3330/2, 747 21 Kravaře, IČ: 10987185, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů naši společností poskytuje Libor Jařab, e-mail: libor.jarab@j-m.cz, resp. jsou dostupné na https://www.nej-ceny.cz/clanky/informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju/


Spinner Výpis se aktualizuje...