Zpětný odběr baterií a akumulátorů

JAK NA ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ?

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost, jak jednoduše a bezplatně odevzdat své vysloužilé baterie k recyklaci.

Staré a nepotřebné baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Spotřebitel je o tom informován také přeškrtnuým symbolem popelnice, viz příklad níže. Takto jsou označeny všechny nové baterie i elektrospotřebiče. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.

nepatří do komunálního odpadu
nepatří do komunálního odpadu

Výrobci a dovozci proto musí pro spotřebitele zajistit bezplatný tzv. zpětný odběr baterií a rovněž musí zajistit financování těchto činností. V zastoupení výrobců, dovozců a prodejců baterií tyto povinnosti plníme přes kolektivní REMA Systém a.s.

Osvědčení ohledně baterií a akumulátorů (1)

Osvědčení ohledně elektrozařízení a elektroodpadu (2)

 

Kde baterie a akumulátory odevzdat?

  • Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat na naší adrese v Kravařích a to kdykoli během provozní doby.  
  • Dále je lze přinést na sběrná místa společnosti REMA Systémhttps://www.rema.cloud/sberna-mista/, kde je taktéž bezplatně přijmou.

Proč vůbec recyklovat?

Recyklace elektrozařízení a baterií šetří přírodní zdroje a omezuje zátěž životního prostředí. Ročně se v České republice vyprodukují tisíce tun odpadu z elektrických a elektronických výrobků. Velká část z nich končí na skládkách komunálního odpadu nebo ve volné přírodě. Přitom se většina vysloužilých zařízení dá recyklovat a použít při výrobě dalších produktů...

 

 

Spinner Výpis se aktualizuje...